Quiere anular
una sanción?

Introduzca el código de anulación
que encontrará en el boleto

Quiere recuperar un comprobante?

Introduzca la matrícula y el correo electrónico

Horarios

Dilluns  -  Divendres

De  9.00h  a  13.00h 

De  16.00h  a  20.00h 


Dissabtes

*(Dissabtes no Festius)

De  9.00h  a  13.00h


1 Agost 31 Agost

Dilluns  -  Dissabtes

*(no Festius)

De  9.00h  a  13.00h

Tarifas

Mínim    20 minuts 0,05€

Hora    60 minuts 0,60€

Màxim    120 minuts 1,20€

Calles

Plaça de la Coma

Carrer Baixa de la Coma

Plaça del Doctor Botet

Passeig de Vilaret

Carrer de Catalunya

Carrer d'Ardenya

Plaça del Mossén Cinto Verdaguer

Carrer de Bonavista

Carrer de la Marina

Carrer Puigcugul

Carrer Joan Gener Prats

Carrer Les Mesures

Plaça Sant Pere

Información

Tel:  972 696 898


Anul·lació per:

Superar límit de tiquet gratuït 60min  -  3€


Temps per anul·lar:

Termini màxim anul·lació denúncia - 24h


Sancions:

20.28.a -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, sense col·locar el comprovant horari en lloc visible i llegible que l’autoritza, en el tauler de control del vehicle, o sense la justificació que és regula a la corresponent Ordenança.

20.28.b -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, excedint el temps màxim permès en el comprovant que l'autoritza.

20.28.c -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, fora dels límits de les marques viàries, de delimitació de les places d’estacionament amb horari limitat.


Informació per presentar al·legacions:

Es poden presentar al·legacions de forma telemàtica mitjançant la pàgina web de XALOC

Al·legacions/recursos procediment sancionador en matèria de trànsit. Allà podeu escollir el tipus de tramitació.

Instància

Si es presenten al·legacion a la multa, es renuncia a la reducció del 50% en l'import de la sanció.