Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Vol recuperar un comprovant?

Introdueixi la matrícula i el correu electrònic

Horaris

1 de juny - 15 de setembre


Zona Blava

Dilluns  -  Diumenge

De  09.00h a  21.00h


Zona MIXTA

Dilluns  -  Dissabte

De  14.00h a  21.00h

Diumenge

De  09.00h a  21.00h

Tarifes

Mínim 30 minuts 0,55€
  60 minuts 1,10€
Màxim 180 minuts 3,30€

 

Article 5. RESIDENTS

Els titulars dels vehicles que paguen l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, sempre que estiguin al corrent de pagament de tots els tributs amb l'Ajuntament i amb l'EMD, se'ls permetrà estacionar gratuïtament a la zona blava durant dues hores diàries.

Carrers

Avinguda de Grècia

Carrer Eivissa

Passeig Marítim

Carretera de Torroella

Carrer Barcelona

Carrer Pont Nou

Informació

Tel: 972 696 898


Temps per anul·lar:

Termini màxim anul·lació denúncia  -  24h


ANUL·LACIONS

Temps excedit < 1h 2€
Temps excedit > 1h 15€
Manca de tiquet 25€

Informació per presentar al·legacions:

Es poden presentar al·legacions de forma telemàtica mitjançant la pàgina web de XALOC

Al·legacions/recursos procediment sancionador en matèria de trànsit. Allà podeu escollir el tipus de tramitació.

Instància

Si es presenten al·legacion a la multa, es renuncia a la reducció del 50% en l'import de la sanció.